Jogi nyilatkozat – Dr. Demeter Gellért ügyvéd

dr demeter gellért, ügyvéd, jogi nyilatkozat

A www.bestofdisco.hu weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem, illetve védjegyoltalom alá esik. Jogi nyilatkozat © Tolnai László - DJ Tony Chang.

A www.bestofdisco.hu weboldal arculata, valamint a felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, fényképek, megoldások és szellemi alkotások, azaz valamennyi tartalom, az ezen weboldalon látható formában és elrendezésben Tolnai László kizárólagos tulajdonát képezik, így azok szerkesztése, felhasználása, csak a szerző hozzájárulásával lehetséges. Tolnai László előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy részeit (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen formában reprodukálni, átruházni, feldolgozni, értékesíteni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni nem szabad. Tolnai László ugyanakkor természetesen hozzájárul ahhoz, hogy saját, személyes használatra ezen weboldalak kivonatai más számítógépen tárolhatók vagy kinyomtathatók legyenek, de a személyes használat esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

dr demeter gellért, ügyvéd, jogi nyilatkozat

A www.bestofdisco.hu weboldalról adatot átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a forrásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A www.bestofdisco.hu weboldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén, link oldalakon és egyéb a témába vágó (disco, esküvői dj, retro party, karaoke party, céges esemény, képgaléria stb.) releváns weboldalon. Belső oldalakra mutató linkek csakúgy helyezhetők el hivatkozó webhelyeken és dokumentumokban, ha ezek a teljes weboldal, és nem csak egyetlen elem (pl. fénykép) elérési útját tartalmazzák, illetve a weboldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a www.bestofdisco.hu weboldal valamely más weboldal részeként jelenjen meg.

A www.bestofdisco.hu domain név, valamint a „Dj Tony Chang” név szerzői jogi védelmet élvez, továbbá a honlapon lévő minden ábrás megjelölés védjegyoltalom alá esik, felhasználásuk - a forrásmegjelölés és hivatkozás kivételével - kizárólag Tolnai László előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A weboldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, forráskódja is szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal szerzői és szomszédos jogainak jogtulajdonosa Tolnai László, akinek írásos engedélye nélkül a weboldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos!

dr demeter gellért, ügyvéd, jogi nyilatkozat

A weboldalon közzétett ismertetők, adatok, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, a pontos és hiteles információk közlésére törekszünk, de az esetleges pontatlanságokért, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk, továbbá nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, a használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Tolnai László a weboldalról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

dr demeter gellért, ügyvéd, jogi nyilatkozat

A www.bestofdisco.hu webszervere, mint minden webszerver, automatikusan naplózott információkat gyűjt (felhasználók IP-címe, operációs rendszer, böngésző program típusa, egyéb információk). Ezen adatokat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink (és azok esetleges hibáinak kijavítása) minőségének érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze, harmadik fél részére nem adjuk tovább. Az Ön által megadott adatok biztonságos tárolására törekszünk, azokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól csak a hatósági eljárásra jogosult szervezetek képeznek kivételt. Bármely, a weboldal használata során, tudomásunkra jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban, az Adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint kezelünk.

A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik, a szerzői jogok megsértése polgári- és büntetőjogi felelősségre vonással jár! A jogosulatlan felhasználás esetén Tolnai László követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Ön a www.bestofdisco.hu látogatásával elfogadja annak Jogi nyilatkozatát, amennyiben nem ért egyet a Jogi nyilatkozatban foglaltakkal, kérem, ne nyissa meg a weboldalainkat.

©  2006-tól minden jog fenntartva!    |  Jogi nyilatkozat  |   +36 304 116 116  |   Kapcsolat  |  Mobil verzió